Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Orosháza, 5900 Táncsics u. 2-4
Tel: 30/321-1661 FAX:06-68-416-515
Email: tancsics@tancsicsoh.hu

Gimnáziumi beiratkozás a 2020/2021 tanévre

Tisztelt Szülők!

A középiskolába felvételt nyert tanulók számára a beiratkozásra két lehetőség áll rendelkezésre:

1. Elektronikus beiratkozás a Kréta rendszer (szülői felhasználói fiók) segítségével.
2. Személyes megjelenés az iskolában.

A diákigazolvány csak az okmányirodában egyeztetett és a NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap) adatlapon szereplő személyes adatok alapján gyártható le. Így a beiratkozás előtt szükséges, hogy a tanuló felkeresse az okmányirodát. (A személyazonosságát igazoló okmányt kell magával vinnie, illetve ha még nem töltötte be a 14. életévét, akkor szülő/gondviselő kísérete szükséges.) A tanuló kap egy adatlapot (NEK – Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap), melynek másolatát érdemes leadnia az oktatási intézmény ügyintézőjének (elektronikus jelentkezés esetén feltölteni a felületre), az eredeti példányt az igénylőnek kell megőriznie. Amennyiben akadályoztatás esetén a beiratkozás előtt nem lehet a NEK adatlapot beszerezni, a beiratkozást követően a nyári szünetben az ügyeleti szerdai napokon is benyújthatja azt iskolánkhoz.

1. Elektronikus beiratkozás a Kréta rendszer segítségével

A Kréta-rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) a „Beiratkozás középfokú intézménybe (BKI)” menüpontra kattintva a szülő 2020. június 15. és 2020. június 23. között küldheti be iskolánkba gyermeke adatait, illetve csatolhatja

 • · gyermeke anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • · személyi igazolványának másolatát,
 • · lakcím-kártyájának másolatát,
 • · TAJ-számát (TAJ-kártyájának másolatát),
 • · adószámát,
 • · oltási kiskönyvének másolatát,
 • · a diákigazolványigazolványigényléshez szükséges NEK adatlapját,
 • · utolsó évről szóló általános iskolai bizonyítványának a másolatát. (A miniszteri rendelet alapján a tanév befejezését követően a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton eljuttatja a szülőnek.)
 • · védőnői adatlapot – mellékletben megtalálható,
 • · az 5. évfolyamra jelentkezőknek az etika helyett választható hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot (a felekezet megjelölésével) – mellékletben megtalálható.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 • · A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
 • · A szülő az e-Ügyintézés felületen keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

A beiratkozás pontos leírása a mellékelt „BKI_Szülői tájékoztató”-ban részletesen megtalálható az alábbi linken: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123

Az intézmény háromféleképpen reagálhat a benyújtott kérelemre, az e-Ügyintézés felületén lévő Döntés generálása menüpont segítségével:

 • · „Tudomásul veszem”
  • Ez esetben az e-Ügyintézés felületéről beküldött kérelem esetén a szülő által megadott adatok tekinthetők validnak, ezért a KRÉTA rendszerben megtörténik az adatok módosítása, kivételt képez az oktatási azonosító és a tanuló születési dátuma, amely adatok nem módosíthatóak.
 • · „Hiánypótlásra visszaküld”
  • Hiányzó dokumentum esetén az intézmény visszajelez a szülőnek, megkérve, hogy a hiányzó dokumentumokat is csatolja kérelméhez.
 • · „Elutasít”
  • Ez olyan esetben fordulhat elő, ha a felvételi eljárás során a KIFIR adatai alapján a tanuló bekerült a felvettek listájába, azonban nincs meg az a feltétel, ami alapján az iskolába beiratkozhat. Ugyanis addig nem iratkozhat be a tanuló, ameddig a 8. osztályos bizonyítványban nem szerepel az, hogy minden tantárgyból teljesítette a tanév követelményeit.

Elektronikus beiratkozás esetén a személyazonosításra alkalmas iratokat és az általános iskolai bizonyítványt a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja az iskolának.

2. Személyes megjelenés az iskolában

Amennyiben nem kíván az elektronikus beiratkozás lehetőségével élni, lehetőséget biztosítunk személyes beiratkozásra is

2020. június 22-én, illetve 23-án 8 és 15 óra között.

Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni kérjük, hozza magával:

 • · gyermeke anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • · személyi igazolványának másolatát,
 • · lakcím-kártyájának másolatát,
 • · TAJ-számát (TAJ-kártyájának másolatát),
 • · adószámát,
 • · oltási kiskönyvének másolatát,
 • · a diákigazolványigazolványigényléshez szükséges NEK adatlapját,
 • · utolsó évről szóló általános iskolai bizonyítványának a másolatát. (A miniszteri rendelet alapján a tanév befejezését követően a tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton eljuttatja a szülőnek.)
 • · védőnői adatlapot – mellékletben megtalálható,
 • · az 5. évfolyamra jelentkezőknek az etika helyett választható hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot (a felekezet megjelölésével) – mellékletben megtalálható.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, azt jelezze a 68/510-159-es telefonszámon!