Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium

Orosháza, 5900 Táncsics u. 2-4
Tel: 30/321-1661 FAX:06-68-416-515
Email: tancsics@tancsicsoh.hu

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Ökoiskola tevékenységek beszámoló

2018/2019. tanév

 

 

 • Tíz osztályunk (197 diák) csatlakozott azon 79 iskola 17 985 diákjához, akik részt vettek október 1-5. között az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett „Mozdulj a klímáért!” környezetvédelmi kampányhéten. A hét folyamán a diákok változatos feladatokat oldhattak meg, melynek része volt az a közös feladat, hogy egy élőkép formájában a résztvevők valamilyen alakzatba állva üzenjenek. A kreatív diákok mandalát készíthettek élő anyagokból, levelekből, termésekből. Ebben a kategóriában Garabuczi Vanessza (10.B) 1. helyezést ért el.
 • Iskolánk az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeummal együttműködve részt vett a Kitelepülő múzeum című pályázatban (EFOP-3.3.2-16-2016-00236). A pályázaton belül az Ökológiai lábnyomunk projektet valósítottunk meg témahét keretén belül. Iskolánkból Gabnai Edit (biológia-kémia szaktanár), Szemenyei Tamás (történelem szaktanár) és Mucha János (történelem-biológia szaktanár) vettek részt előadóként. A részt vevő diákok a 9.C osztály emelt óraszámú humán osztálya voltak.
 • A  Táncsics Stúdió diákjainak Szel-active csapata az idei tanévben is részt vett az Italos Karton Egyesülés videópályázatában. A pályázat témája a szelektív hulladékgyűjtés, azon belül is kiemelve az italos kartondobozok szelektív gyűjtésének a népszerűsítése volt, melyhez olyan rövid reklámfilmet kellett készíteni, amelyen kreatív, egyedi módon felhívják a figyelmet, buzdítják, motiválják, ösztönzik a környezetüket a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
 • 2018. december 15-én a közgazdasági munkaközösséggel együtt az iskola egy diákvállalkozása (10.E 6 diákja) részt vett a XII. Dél-Alföldi régiós ökoiskolai karácsonyi vásáron Algyőn, ahol a „Legjobb diákvállalkozás” díját nyerték el.
 • 2019. január 3-án Szuda Ágnes, az ENSZ magyarországi ifjúsági küldötte tartott klímacsúcs-szimulációt az érdeklődő diákoknak. Először az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól és az emberek közti egyenlőségről beszélgettek a tanulókkal, majd a Klímacsúcs Szimuláció című interaktív gyakorlat vette kezdetét. Ennek a vitának a célja, hogy a fiatalok megértsék azt, mi is az a klímaváltozás, miért fontos téma, miért van hatással a jövőjükre és mi az, amit az ENSZ tesz ezzel kapcsolatban.
 • 2019. január 26-án a Szikhát Menhelyen szervezett közösségi akciót a 12.B osztály az Állatorvosi verseny projektfeladatához 12 diák részvételével, akik kutyát sétáltattak, havat lapátoltak.
 • A Kitaibel Pál biológia és környezetvédelmi tanulmányi verseny márciusi megyei döntőjében egy tanuló vett részt. (Mucsi Levente, 9. B). Ehhez kapcsolódóan több ízben vett részt terepi munkán.
 • A diákönkormányzat szervezésében 2019. április 2-án-án az éves hagyománynak megfelelően papír- és műanyag hulladék gyűjtést rendeztünk az iskolában. (16 878 kg papír és 194 kg műanyag flakon gyűlt össze)
 • Az idei tanévben 4. alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten március 18-22. között. A témahétre ajánlott óraterveket órai keretek között megvalósítottuk. A 9.B és az 5/8 osztály a „Nézz szembe a szemeteddel!” projektet dolgozta fel 2 tanóra időtartam alatt, melynek keretében a hulladékgyűjtési szokásokkal foglalkoztak. A témahéthez kapcsolódóan a fenntarthatósággal kapcsolatos előadást tartott Dr. Mucsi Gyula, a Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának vezetője és Dr. Kepenyes Réka, a Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogásza. Az egész iskolát megmozgatta a Víz világnapja totó, melyet a 10.B osztály osztott szét a szünetekben. A kitöltött lapokat a zsibongóban kihelyezett dobozban gyűjtöttük össze, a helyes kitöltők között öko-ajándékokat sorsoltunk ki. Az iskola több osztálya részt vett a témahéthez kötődő TeSzedd! akció helyi szemétgyűjtő programjaiban.
 • Halter Luca, a 11.B biológia-kémia osztályos diákja a családok hulladéktermelésével kapcsolatosan végzett kutatómunkát. A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét bemutató dolgozata sikerrel szerepelt több pályázaton is. (A tudomány, ami összeköt PTE ÁOK (Pécs) pályázat, XXXIV. OTDK, Eger (Fizika, ma-tematika, földtudományok szekció). A Kodolányi Egyetem Diákkutatói Ösztöndíj Programjában első helyezést ért el.
 • Frankó Réka, a 9. B osztály diákja a Csizmazia György pályázat, Az ember és környezet változásának hatása a vízpartok élővilágára témakörben benyújtott pályázata díjazott lett.
 • A biológia munkaközösség szervezésében 2019. május 30-án terepgyakorlaton vettek részt a 9.B, 10.B, 11.B biológia emelt képzésű csoportjai, összesen 47 diák és 3 kísérő tanár a Gyula-Városerdőn lévő erdei iskolában. A nap folyamán a résztvevők vezetett túra során tanulmányozták az ártéri erdők élővilágát, majd heterogén csoportmunkában növényt határoztak.
 • A 12/8 osztály évekkel ezelőtt csatlakozott egy akcióhoz, melynek keretében a város több pontján gyűjtöttek és gyűjtenek kupakokat, melynek árából egy szegedi fejlesztő intézményt támogatnak. Az idei tanévben átadták a stafétát, a 8/8 osztály folytatja a jótékonysági gyűjtőakciót. 2019. május 28-án elszállították a kupakokat, mellyel ismét iskolai eszközök és sportszerek újulhatnak meg.
 • Az 5/8 osztály csatlakozott a Jane Goodall Intézet által indított „Passzold vissza tesó!” akcióhoz, melyben elavult, régi mobiltelefonokat gyűjtenek vissza.
 • Folyamatosan működtetjük az ökofaliújságot.
 • Az iskola honlapján és a helyi médiában rendszeresen hírt adunk a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünkről.
 • 2018. szeptember 1-től az intézmény Örökös Ökoiskola.

Orosháza, 2019. június 25.

 

 

 

                    Gabnai Edit

           az ökoiskola munkacsoport vezetője